Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus heeft zeven leden incl. voorzitter. De samenstelling van het bestuur is afgestemd op de diversiteit aan leden waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen:

‘ecologisch bureau’ met als onderverdeling

  • ‘klein ecologisch bureau’; vertegenwoordigd door één bestuurslid en
  • ‘ecologisch bureau’ (monodisciplinair bureau met meerdere medewerkers); vertegenwoordigd door drie bestuursleden en

multidisciplinair bureau met als onderverdeling

  • ‘multidisciplinair bureau’ (w.o. stedenbouwkundige/planologische bureaus); vertegenwoordigd door twee bestuursleden en
  • ‘multidisciplinair groot bureau’ (meer dan 500 medewerkers); vertegenwoordigd door één bestuurslid.


Rens de Boer, Aequator

Jort de Bosch Kemper, Bureau Viridis

Gert Hoogerwerf, Natuurbalans

Pauline Maas, RPS

Dirk van Pijkeren, Laneco

Johannes Regelink, Regelink Ecologie & Landschap

Roel Strijkstra, Altenburg & Wymenga


Bas van Leeuwen (Second Opinion) voert het secretariaat.