Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie van groene adviesbureaus. Het Netwerk vertegenwoordigt de branche van de groene bureaus in het maatschappelijk debat, in relatie tot overheden en in relatie tot opdrachtgevers.

Het bestuur komt vier maal per jaar bijeen en heeft onderling intensief mailcontact. Meningsvorming en besluitvorming vindt op dagelijke basis plaats.

Onderwerpen in de bestuursvergadering van 1 maart 2016 (onder meer):

Gesprek met de PGO's over standaarden en protocollen
Gesprek met de VNG over de rol van gemeenten bij de Wet natuurbescherming
Inbesteden bij waterschappen
Contacten met de Centrale Commissie Dierproeven
Inbreng bij de Marktdag van RWS
Deelname aan Commissie van Toezicht van Bureau Erkenningen
Voortgang van de werkgroepen
Invulling van het bestuur in 2017
Werkwijze bij de kwaliteitstoetsing
Gebruikte termen bij advisering, als voorbereiding op het definieĢˆren van daarvan
Leerpunten uit een 'ethisch consult'
Programma themabijeenkomsten

Onderwerpen in de bestuursvergadering van 25 mei 2016 (onder meer):

Rijkswaterstaat Marktdag
Presentatie Johan Burger voor statenleden Noord-Holland
Deelname gebruikersplatform CCD
Onderzoek naar citizen science
Onderzoek van RVO naar ontheffingverlening
Voortgang werkgroepen
Ervaringen regioborrels
Lidmaatschapsaanvragen
Communicatieplan Naamsbekendheid
Vormgeving van huisstijl
Gesprekken met PGO's
Programma Themabijeenkomsten
Inbesteden bij waterschappen