Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Opdrachtgevers vinden bij het Netwerk groene adviesbureaus die naast het dagelijks werk nadrukkelijk bezig zijn met de kwaliteit van hun producten en met de kwaliteit van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De leden van het Netwerk Groene Bureaus

  • hebben medewerkers met een opleiding op HBO of academisch niveau of die op vergelijkbaar niveau functioneren,
  • bestaan langer dan vier jaar (volledig lid) of twee jaar (aspirant lid ) en
  • adviseren conform de gedragscode van het Netwerk Groene Bureaus,

Het bestuur toetst een lidmaatschapsaanvraag aan onder meer deze criteria. Bij positief resultaat wordt de aanmelding ter toetsing voorgelegd aan de leden. Indien geen van de leden bezwaar maakt, wordt het lidmaatschap verleend. Bestuur en leden beoordelen lidmaatschapsaanvragen op grond van hun ervaring met het bureau in de markt - met de gedragscode als referentie -, de c.v.'s van medewerkers en een steekproef van drie recente rapporten.

Het Netwerk Groene Bureaus heeft als onderdeel van kwaliteitsbevordering een klachtenprocedure die open staat voor opdrachtgevers en andere belanghebbenden.

Aanspreekpunt voor de branche

Opdrachtgevers kunnen het Netwerk benutten als centraal aanspreekpunt voor de branche van groene bureaus en daar ook informatie over de branche krijgen. Opdrachtgevers krijgen van het Netwerk feed back op hun proces van aanbesteding in de groene markt.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de brochure en de jaarverslagen (2015, 2014, 2013, 2012, 20112010).