Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Themabijeenkomst ‘Maak biodiversiteit integraal onderdeel van de gebouwde omgeving’

Op 15 september 2020 organiseren Optigrün, RANOX, Squarewise en het Netwerk Groene Bureaus de webinar ‘Maak biodiversiteit integraal onderdeel van de gebouwde omgeving’ over de rol van ecologen in de ontwerp- en uitvoeringsfase van gebouwde omgeving.
 
De gebouwde omgeving is in potentie een goede habitat voor veel soorten, onder meer in de vorm van daktuinen en andere groene oases in de stad. Deze groene oases brengen natuur binnen handbereik van mensen. Dat potentieel is te benutten als ecologen deel uitmaken van het projectteam dat de gebouwde omgeving ontwikkelt én de skills hebben om in zo’n team een overtuigende rol te spelen. Ecologen dienen de economische, de maatschappelijke en de gebruikswaarde van biodiversiteit te kennen en te laten zien, evenals de mogelijkheid om aan te sluiten bij de eisen die architecten moeten stellen én de haalbaarheid van het daadwerkelijk creëren van biodiversiteit.
 
 
Tijd: 15 september 2020, 10.00 uur start, 12.30 uur afsluiting
Locatie: Teams
Deelnemers: Natuuraannemers, bouwbedrijven en NGB-leden

Aan deelname zijn geen kosten verbonden; wel aanmelding vooraf

ongeldig

Invalid Input

ongeldig

ongeldig

ongeldig

Ongeldige invoer

ongeldig

Invalid Input

Zie het privacybeleid van het Netwerk Groene Bureaus.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

 

 

Ongeldige invoer

U ontvangt een kopie van uw aanmelding op uw mailadres.

Voor info kunt u terecht bij secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden