Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. Honderd adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Het Netwerk Groene Bureaus vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus.

Het bestuur van het NGB heeft acht leden incl. voorzitter. De samenstelling van het bestuur is afgestemd op de diversiteit aan leden.

Het NGB kent:

‘ecologisch bureaus’ met als onderverdeling
  • ‘klein ecologisch bureau’ (een monodisciplinair bureau met maximaal vijf medewerkers); vertegenwoordigd door één bestuurslid en
  • ‘ecologisch bureau’ (monodisciplinair bureau met meer dan vijf medewerkers); vertegenwoordigd door drie bestuursleden en
'multidisciplinaire bureaus' met als onderverdeling
  • ‘multidisciplinair bureau’ (w.o. stedenbouwkundige/planologische bureaus); vertegenwoordigd door twee bestuursleden en
  • ‘multidisciplinair groot bureau’ (meer dan 500 medewerkers); vertegenwoordigd door één bestuurslid.

Pieter 2021   Pieter Baalbergen, Duvekot Rentmeesters (bestuurslid)

portret  Haico van der Burgt, ECOquickscan (bestuurslid)
portret  Bart Franken, Antea Group (bestuurslid) 
gert  Gert Hoogerwerf, Natuurbalans (bestuurslid)
MarijeMarije Langstraat, By Nature (bestuurslid)
JohnJohn Melis, JM ecologie b.v. (bestuurslid)

portret  Marnick Pinxterhuis, Eco Reest (bestuurslid)


 

portret  Mandy Wierenga, Regelink Ecologie & Landschap (bestuurslid)

 

basBas van Leeuwen (Second Opinion) voert het secretariaat.