Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. Honderd adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Het Netwerk Groene Bureaus vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus.

Het bestuur komt vier maal per jaar bijeen en heeft onderling intensief mailcontact. Meningsvorming en besluitvorming vindt op dagelijkse basis plaats.

Onderwerpen in de bestuursvergadering
In 2018 sprak het bestuur onder meer over:

- de vereniging:
 • de ambities voor het NGB
 • sturing vanuit de ledenvergadering
 • voortgang van de werkgroepen
 • ervaringen met de regiokennisborrels
 • aanvragen voor lidmaatschap
 • collectieve/generieke ontheffingen voor leden voor het uitvoeren van inventarisaties
- kwaliteitsbevordering:
 • ontvangen verbeterplannen in reactie op de ledentoetsing 2017
 • ontvangen klachten
 • integriteit van groene adviesbureaus
 • provinciale uitvoering Wet natuurbescherming
 • inventarisatieprotocollen beschermde soorten
 • onderwerpen voor te houden themabijeenkomsten
- belangenbehartiging:
 • gedragscode Natuurinclusief Renoveren
 • Besluit uitvoering Wnb van de provincie Groningen
 • evaluatie aansluiting op de NDFF