Afdrukken
Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. Tachtig adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Het Netwerk Groene Bureaus vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus.

Het bestuur van het NGB heeft zeven leden incl. voorzitter. De samenstelling van het bestuur is afgestemd op de diversiteit aan leden.

Het NGB kent:

‘ecologisch bureaus’ met als onderverdeling
'multidisciplinaire bureaus' met als onderverdeling
bestuur

Bestuur en secretariaat Netwerk Groene Bureaus: van links naar rechts: Jort de Bosch Kemper (voorzitter), bestuursleden Pauline Maas, Marije Langstraat, David van der Veen, Gert Hoogerwerf, John Melis, secretariaat Bas van Leeuwen en Carolien van der Ziel. 
JortJort de Bosch Kemper, Bureau Viridis (voorzitter)
 GertGert Hoogerwerf, Natuurbalans (bestuurslid)
MarijeMarije Langstraat, By Nature (bestuurslid)

PaulinePauline Maas, BTL Advies (bestuurslid)

JohnJohn Melis, John Melis Ecologie (bestuurslid)

davidDavid van der Veen, Lievense (bestuurslid)

CarolienCarolien van der Ziel, Royal HaskoningDHV (bestuurslid)

 


 basBas van Leeuwen (Second Opinion) voert het secretariaat.