Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. Tachtig adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Het Netwerk Groene Bureaus vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus.

Het Netwerk Groene Bureaus is in een aantal overleggen vertegenwoordigd. Hieronder vindt u onze vertegenwoordigers.


Sectorenoverleg N2000

Lidia Gerrits (De Groene Ruimte)

Centre for Wetland Ecology

Lennart Turlings (Witteveen+Bos)

Klankbordgroep nieuwe natuurwetgeving

ad hoc (contact via secretriaat)

Overleg Dierziekten

agendalid (secretariaat)

Overleg Wet op de Dierproeven

Jouke Kampen (AT-KB)
Pieter Reijbroek (DGR)
Gerard Smit (Bureau Waardenburg)

Gebruikersplatform CCD

Tim Vriese (ATKB)

Visitatie Toegepaste Biologie bij CAH Vilentum

Jeroen Koorevaar (Adviesbureau E.C.O.logisch)

Klankbordgroep Wageningse opleidingen

Lidia Gerrits (De Groene Ruimte)

Werkveldadviescommissie Bos en Natuurbeheer Nationaal van Van Hall Larenstein

Commissie van Bezwaar en Advies voor het Bureau Erkenningen

Martien Meijer (Bureau Waardenburg)


Bas van Leeuwen (Netwerk Groene Bureaus)
   
   
   
Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden