Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Versie 22 mei 2018

Dit privacydocument informeert u over de wijze waarop het Netwerk Groene Bureaus (NGB) persoonsgegevens ontvangt en gebruikt. Voor meer informatie over het privacybeleid en over uw eigen persoonsgegevens kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Netwerk Groene Bureaus.

1.
Persoonsgegevens die u beschikbaar stelt aan het NGB worden ontvangen en verwerkt door het secretariaat van het NGB. Het NGB heeft geen aparte functionaris gegevensbescherming.

Het secretariaat is bereikbaar op
Zeisterweg 14
3984NL Odijk
secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl
030-6565466

2.        
Het NGB ontvangt persoonsgegevens via telefonisch contact, email, website-formulieren en andere wegen ingeval:
•    aanmelding voor het lidmaatschap van het NGB
•    aanmeldingen voor bijeenkomsten die het NGB (mede) organiseert
•    vragen die via de website worden gesteld
•    beantwoording van enquêtes
•    gebruik van de klachtenprocedure
•    aanvragen voor het verlenen van machtigingen voor het gebruik van ontheffingen van het NGB

De gegevens zijn afkomstig van adviseurs die werkzaam zijn bij adviesbureaus en professioneel betrokkenen bij andere organisaties.

Het NGB gebruikt de ontvangen gegevens om verplichtingen jegens zijn leden na te komen, bijeenkomsten te organiseren, gestelde vragen te beantwoorden, klachten af te handelen, machtigingen voor het gebruik van ontheffingen van het NGB te verlenen en voor het verspreiden van informatie over het werkveld van het NGB (mailings, nieuwsbrieven). Via enquêtes ontvangen persoonsgegevens worden niet gepubliceerd in de verwerkte resultaten.

De persoonsgegevens kunnen zijn:
•    naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam)
•    titulatuur
•    werkgever
•    werkadres
•    factuuradres
•    persoonlijk huisadres (alleen in relatie tot machtigingen)
•    telefoonnummer
•    emailadres
en bij contacten via de website:
•    dieetwensen (alleen in relatie tot bijeenkomsten)
•    IP-adressen
•    versleutelde wachtwoorden

Het secretariaat van het NGB maakt op bijeenkomsten incidenteel groepsfoto's van deelnemers om eventuele verslagen te illustreren.

3.        
De grondslag voor de verwerking van de gegevens ligt in de toestemming van de betrokken persoon en de noodzaak tot uitvoering van een overeenkomst.
 
Toestemming wordt gevraagd bij verlening van het lidmaatschap en het kandidaatschap en bij de aanmelding voor bijeenkomsten via een website-formulier, aanbieden van enquêtes, contact in het kader van de klachtenprocedure en het aanvragen van machtigingen voor het gebruik van ontheffingen van het NGB.

4.        
De persoonsgegevens komen voor derden beschikbaar via:
•    bekendheid geven aan het lidmaatschap: publicatie op de website van naam, werkgever en mailadres
•    voor door het NGB - mede - georganiseerde bijeenkomsten: publicatie ten behoeve van deelnemers aan de bijeenkomsten van deelnemerslijsten met naam, werkgever, werklocatie en mailadres en ten behoeve van anderen in de vorm van openbare verslagen van de bijeenkomsten waarin de deelnemerslijst is opgenomen.
•    beantwoorden van vragen die via de website worden gesteld: geen
•    uitvoeren van de klachtenprocedure: de klager, het adviesbureau waarop de klacht zich richt (naam en mailadres) en het bestuur van het NGB
•    het verlenen van machtigingen voor het gebruik van ontheffingen van het NGB: ontheffingverleners provincie Utrecht en ministerie van LNV
•    voor het illustreren van verslagen en impressies van bijeenkomsten (groepsfoto's en foto's van sprekers): in verslagen (openbaar of alleen voor leden van het NGB) en op de website.

5.        
De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan organisaties of personen buiten de EU en niet aan internationale organisaties.

6.        
De gegeven worden bewaard gedurende de geldigheid van gesloten overeenkomsten met betrekking tot lidmaatschap en kandidaatschap en gedurende de periode tot het intrekken van de goedkeuring tot gebruik.

7.        
Personen kunnen contact opnemen met het secretariaat van het NGB om inzage te krijgen in de aanwezige eigen persoonsgegevens, deze gegevens over te nemen, deze gegevens te corrigeren of toestemming tot (specifieke vormen van) gebruik in te trekken.

8.        
Klachten over de verwerking en/of het gebruik van gegevens kunnen worden ingediend bij de Autoriteit persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. We stellen het op prijs als u bij klachten eerst contact met ons opneemt om de klacht zo mogelijk op te lossen.

9.        
Het NGB neemt besluiten waarbij persoonsgegevens worden gebruikt op basis van gemaakte afspraken met de betrokken persoon en zonodig aanvullend overleg met de betrokken persoon. Het NGB maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

10.      
De opgeslagen persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor het secretariaat en op standaardwijze beveiligd. Gegevens die verkregen zijn via de website zijn technisch toegankelijk voor de internetprovider, (www.antagonist.nl) en de website-ontwikkelaar (www.micrantha.nl) die beiden onder Nederlandse recht vallen. Het NGB staat hen niet toe de persoonsgegevens voor eigen doelen te gebruiken.

11.        
De website van het Netwerk Groene Bureaus plaatst cookies voor het inloggen op het ledengedeelte van de site. U kunt uw browser instellen om browsercookies te weigeren.
 
U kunt het privacydocument hier downloaden.