Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Naam bijeenkomst Soort bijeenkomst Datum Plaats  
Masterclass 'Provinciale ontheffing- en vergunningverlening onder de Wet natuurbescherming' cursus 2018.02.08 Waardenburg View #1940
Natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp als interdisciplinaire uitdaging symposium 2018.03.06 Amersfoort View #1939
Ecologie en de praktijk, nieuwe kennis toegepast symposium 2018.03.08 Eindhoven View #1934