Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Cursussen en symposia van leden van het Netwerk Groene Bureaus

Naam bijeenkomst
Cursus Beschermde soorten in gebouwen
Soort bijeenkomst
cursus
Beschrijving
Bij plannen uitwerken rondom gebouwen komt veel kijken, waaronder ook de natuurwetgeving. Welke regels zijn er, welke soorten zijn te verwachten en wat is daarvan de consequentie? Deze cursusdag geeft een beeld van de soortenbescherming die relevant is voor gebouwen. Hoe moet in het planproces hier rekening mee gehouden worden? Welke maatregelen zijn denkbaar en welke invloed heeft dat op planning en kosten?

Na deze cursus heeft u:
 Kennis over de procedures rondom de soortenbescherming bij projecten die te maken hebben met gebouwen
 Een beeld van welke beschermde soorten in gebouwen te verwachten zijn
 Inzicht in de praktijk van mitigerende en compenserende maatregelen
 Tips en trucs die onnodige kosten en vertraging kunnen voorkomen.
Datum
2022-10-06
Begin en eindtijdstip
09:30 - 17:00
Plaats
Utrecht
Organisator
Naturio
Kosten
485,- ex BTW
Email contactpersoon
Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden