Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Cursussen en symposia van leden van het Netwerk Groene Bureaus

Naam bijeenkomst
Cursus Meer natuur in ontwerp; ecologische kansen
Soort bijeenkomst
cursus
Beschrijving
Duik in de achtergronden en praktijk van de ecologie; bodem, abiotiek en ecologische randvoorwaarden die de natuurwaarde sturen. Maak hiervan gebruik in ruimtelijke ordeningsprojecten, groenontwerp of beleidskeuzen. Leer op basis van ecologische kennis de kansen van een specifieke plek benutten voor meer biodiversiteit.

Na deze cursus heeft u:
- Zicht op (bodem)factoren die natuurkwaliteit bepalen, ook in bebouwd gebied
- Kennis van enkele belangrijke ecologische processen
- Besef van natuurpotenties binnen de ruimtelijke ordening en groenontwerp
- Inzicht in hoe de ecologische mogelijkheden van verschillende gebieden en locaties bepaald kunnen worden
- Een checklist van kansen en knelpunten bij beleidskeuzen, ontwerp van groen en kleinschalige natuurontwikkeling
Datum
2022-03-29
Begin en eindtijdstip
09:30 - 17:00
Plaats
Utrecht
Organisator
Naturio
Kosten
425,- ex BTW
Email contactpersoon
Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden