Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Cursussen en symposia van leden van het Netwerk Groene Bureaus

Naam bijeenkomst
Gevorderdencursus natuurwetgeving
Soort bijeenkomst
cursus
Beschrijving
Samen met Buro Bakker organiseert Ecologica de 'Gevorderdencursus natuurwetgeving'. In deze cursus wordt specifiek ingegaan op jurisprudentie, leerdoelen van cursisten en wordt er geoefend met een praktijkcase. Goede basiskennis over natuurwetgeving wordt sterk aanbevolen.
De gevorderdencursus gaat dieper in op de veranderingen vanwege de Wet natuurbescherming, maar daarnaast is de invulling sterk gericht op de behoefte en vragen van de deelnemers. Enkele voorbeelden zijn: Hoe zit het met de wettelijke belangen bij een ontheffingsaanvraag? Welke verschillen zijn er tussen provincies? Welke gedragscode is wanneer van toepassing en wat zijn valkuilen? Hoe zit het met de passende beoordeling, significantie, cumulatie en de PAS? Wat is de grens tussen mitigatie en compensatie?
De cursussen onderscheiden zich door een kleinschalige en flexibele opzet en een praktische insteek. De groepen zijn klein. Bovendien is het niet beperkt tot het juridische verhaal, maar echt gericht op de praktijk. De informatie en casussen zijn mede gebaseerd op uw persoonlijke inbreng. De gevorderdencursus is gericht op mensen voor wie de basis goed bekend is, maar er meer over willen weten; in detail willen weten wat er veranderd is of voor mensen die tegen concrete problemen aanlopen (beheer of RO).
Deze cursus is ook mogelijk als vervolg op de basiscursus.
Datum
2020-02-12
Begin en eindtijdstip
09:30 - 17:00
Plaats
Utrecht
Internet
http://www.ecologica.eu/blz/cursussen.html
Organisator
Ecologica en Buro Bakker
Kosten
€ 550,00 (excl. BTW)
Email contactpersoon
info@ecologica.eu
Opgeven via
http://www.ecologica.eu/blz/cursussen.html