Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Cursussen en symposia van leden van het Netwerk Groene Bureaus

Naam bijeenkomst
Cursus Basiskwaliteit natuur realiseren
Soort bijeenkomst
cursus
Beschrijving
De biodiversiteit gaat in Nederland nog steeds achteruit. Zelfs algemene soorten hebben het moeilijk. Het is daarom belangrijk om te streven naar een basiskwaliteit voor natuur: een minimale kwaliteit waaraan onze natuur moet voldoen. Dit kan alleen door integraal naar een gebied te kijken met aandacht voor milieu, inrichting en beheer. Deze ambitie wordt ook onderkend door de Tweede Kamer, is de inzet van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en vormt een logisch uitgangspunt voor een omgevingsvisie onder de Omgevingswet. Deze cursus biedt kennis en geeft praktische handvatten om mee aan de slag te gaan.

Na deze cursus heeft u:
 Inzicht in waarom een basiskwaliteit voor natuur belangrijk is en wat daar voor nodig is
 Voldoende kennis en middelen om dit goed te kunnen communiceren
 Handvatten om een proces in gang te zetten om dit te bereiken voor een specifiek gebied of streek of in het kader van een omgevingsvisie
 Zicht op concrete (sub)doelen en maatregelen om te werken aan een basiskwaliteit voor natuur en het herstel van de biodiversiteit
Datum
2022-11-03
Begin en eindtijdstip
09:30 - 17:00
Plaats
Zeist
Organisator
Naturio
Kosten
395,- ex BTW
Email contactpersoon
Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden