Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Cursussen en symposia van leden van het Netwerk Groene Bureaus

Naam bijeenkomst
Ecologische monitoring
Soort bijeenkomst
cursus
Beschrijving
Hoe onderzoek je op een goede en praktische manier de natuurwaarden of biodiversiteit? Het evalueren van natuurdoelen kan op allerlei niveaus wenselijk zijn, van nieuw maaibeheer tot zicht hebben op uw gemeente als geheel. Wat voor monitoring bestaat al? Kan hiervan gebruik gemaakt worden? Wat zijn de valkuilen bij de keuze van de methode en de interpretatie van gegevens? Deze cursus ecologische monitoring belicht alle facetten en geeft handvatten om zelf een goede monitoring op te zetten met een monitoringplan.
Datum
2024-11-07
Begin en eindtijdstip
9:30-17:00
Plaats
Utrecht
Organisator
Naturio
Kosten
€450,- exclusief btw
Email contactpersoon
Opgeven via