Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Cursussen en symposia van leden van het Netwerk Groene Bureaus

Naam bijeenkomst
Cursus Natuurkansen in beheer; Ecologisch groenbeheer
Soort bijeenkomst
cursus
Beschrijving
Hoe ontwikkel je structuurrijk, bloemrijk en aantrekkelijk groen voor planten, dieren en mensen? Deze cursus is gericht op groen in de bebouwde omgeving. U krijgt inzicht in de kansen en knelpunten van een op natuurwaarden gericht groenbeheer.

Na deze cursus heeft u:
- Zicht op ecologische factoren die natuurkwaliteit bepalen, ook in bebouwd gebied
- Kennis van de belangrijkste ecologische uitgangspunten voor beheer
- Inzicht in omvormingsbeheer en instandhoudingsbeheer
- Inzicht in de do’s en dont’s in ecologisch groenbeheer
- Een beeld van de gewenste communicatie rond ecologisch groenbeheer
Datum
2022-09-20
Begin en eindtijdstip
09:30 - 17:00
Plaats
Tilburg
Organisator
Naturio
Kosten
425,- ex BTW
Email contactpersoon
Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden