Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Cursussen en symposia van leden van het Netwerk Groene Bureaus

Naam bijeenkomst
Cursus Natuurgericht maaibeheer
Soort bijeenkomst
cursus
Beschrijving
Maaibeheer is belangrijk, maar krijgt ook steeds meer kritiek. Graslanden, parken en bermen goed beheren? Op het juiste moment maaien? Deze cursus is gericht op zowel maaibeheer in natuurgebieden, als in de bebouwde omgeving. Kennis over maaimethode, frequentie en periode wordt verder uitgediept.

Na deze cursus heeft u:
- Zicht op de invloed van maaien op flora en fauna, zowel positief als negatief
- Een beeld van de gewenste maaifrequentie, afhankelijk van de abiotiek
- Kennis van de invloed van de maaiperiode op de vegetatie
- Inzicht in het verschil tussen omvormingsbeheer en instandhoudingsbeheer
- Kennis over gefaseerd maaien en sinusbeheer
- Overzicht over het belang van communicatie rondom maaibeheer
Datum
2022-10-11
Begin en eindtijdstip
09:30 - 17:00
Plaats
Tilburg
Organisator
Naturio
Kosten
425,- ex BTW
Email contactpersoon
Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden