Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Aanmelding 'Dialoogbijeenkomst provincie Utrecht'
 1. Op 27 november 2018 (14.00 uur) vindt een dialoogbijeenkomst plaats van de provincie Utrecht en Netwerk Groene Bureaus. De bijeenkomst heeft tot doel ervaringen en suggesties uit te wisselen tussen medewerkers van de provincie Utrecht, de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht en leden van het Netwerk Groene Bureaus over ontheffingverlening voor de Wet natuurbescherming. De bijeenkomst is een ronde-tafel-gesprek van medewerkers van de provincie en RUD en (maximaal 20) NGB-leden.
   

  Provincie, ODBN en NGB brengen gespreksonderwerpen in. Het gaat daarbij om meer algemene ervaringen en vragen mbt ontheffingverlening voor de Wnb; niet over individuele cases.
   
  Voorlopige agenda:
  14.00 uur welkom, toelichting programma
  14.05 uur korte voorstelronde
  14.15 uur discussie over ingebrachte onderwerpen
  16.30 uur afsluitende borrel

  Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Met het oog op het beperkte aantal deelnemers graag alleen opgeven als deelname zeker is en met één deelnemer per bureau.

 2. Voornaam*
  ongeldig
 3. Tussenvoegsel
  Invalid Input
 4. Achternaam*
  ongeldig
 5. Organisatie*
  ongeldig
 6. Vestigingslocatie*
  ongeldig
 7. Telefoonnummer
  Ongeldige invoer
 8. Email*
  ongeldig
 9. Agendapunten en/of opmerkingen als input voor de bijeenkomst
  Invalid Input
 10. U ontvangt een kopie van uw aanmelding op uw mailadres.

  Voor info kunt u terecht bij secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl