Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging


De toelichting op de opzet en mogelijkheden voor deelname aan 'Natuurprojecten in beeld' vindt u hier.


Uitgebrachte nieuwsberichten
 
 

Tijdschema 'Natuurprojecten in beeld'

De aanmeldingstermijn is verlengd van 5 november naar 9 november 2018

Voordragen van projecten 9 nov 2018
Nominatie van projecten 16 nov 2018
Voordragen van uitgewerkte genomineerde projecten 12 dec 2018
Jurering genomineerde projecten 19 dec 2018
Juryrapport 9 jan 2019
Presentatie van de genomineerde projecten en prijsuitreiking 30 jan 2019
Publicatie van alle projecten 30 jan 2019

achtergrond
Samenstelling jury
Kees Bastmeijer (Hoogleraar natuurbeschermings- en waterrecht, Universiteit Tilburg),
Harry Boeschoten (Programmadirecteur Groene Metropool, Staatsbosbeheer),
Wiel Poelmans (Programmacoördinator biodiversiteit, Provincie Noord-Brabant),
Thijs Sanderink  (Beleidsadviseur Groen, Provincie Noord-Holland) en
Menko Wiersema (Gebiedsregisseur Water en Groen / Groene Cirkels, Provincie Zuid Holland).


Actueel overzicht van aandachtssoorten en -habitats van de provincies
Een overzicht van aandachtssoorten en -habitats is momenteel beschikbaar voor:
•    Gelderland
•    Overijssel
•    Limburg
•    Utrecht    
•    Zeeland
•    Zuid-Holland

Het overzicht is hier beschikbaar.

Voordragen van projecten en informatie
secretariaat Netwerk Groene Bureaus
Bas van Leeuwen, secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl,
030-6565466
achtergrond water
Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden