Afdrukken
Opzet van de NGB-Natuurprijs 2019

Ervaringen delen
De maatschappelijke belangstelling voor biodiversiteit is sterk toegenomen. De betekenis van biodiversiteit voor de economie en voor welbevinden is herkend en erkend. Tegelijk is er een breed besef dat biodiversiteit onder druk staat. Meer dan ooit vraagt het verenigen van verschillende, op het oog tegengestelde maatschappelijke doelen (zoals wonen, mobiliteit, veiligheid, energie en biodiversiteit) om samenwerking tussen stakeholders en om innovaties. Die vinden plaats in projecten met meervoudige doelen zoals bijvoorbeeld woningbouw en ontwikkeling van biodiversiteit.
 
Leden van het Netwerk Groene Bureaus (NGB) dragen met hun adviesrol in concrete projecten bij aan het bereiken van synergie tussen maatschappelijk belangen waaronder biodiversiteit. Het NGB wil dergelijke projecten met meervoudige doelen laten zien om de opgedane ervaringen te delen.

Indienen en beoordelen van projecten
De NGB-leden worden uitgenodigd projecten voor te dragen met meervoudige doelen, waaronder biodiversiteit, en waarin zij in 2019 een aanmerkelijke adviserende rol spelen. Ook andere organisaties kunnen projecten met NGB-leden in een adviserende rol voordragen.

Op basis van korte projectbeschrijvingen (één/twee A4, met informatie over de aanleiding voor het project, de stakeholders, de rol van het NGB-lid binnen het project, de bereikte versterking van biodiversiteit, de ingebrachte innovaties, de schaalbaarheid van het project en de opgedane leerpunten) wordt een groslijst opgesteld.

Uit de groslijst nomineert de jury de meest inspirerende projecten. De indieners van de genomineerde projecten wordt een verdere toelichting op het project gevraagd - in de vorm van een toelichtende tekst van maximaal 10 pagina's en een poster (A0, 84,1 x 119,4 cm, liggend) - als basis voor de verdere selectie van het meest inspirerende project.

Op een bijeenkomst voor opdrachtgevers, maatschappelijke organisaties, provincies en adviesbureaus vindt de presentatie plaats van alle genomineerde projecten en het juryrapport. Alle ingediende projecten worden gepubliceerd.

Het NGB zoekt projecten
•    waarin NGB-leden een adviserende rol spelen,
•    waarin innovaties plaatsvinden,
•    waarin betrokken partijen 'goed' samenwerken en
•    die schaalbaar zijn, dat wil zeggen eenvoudig uit te breiden.
 
Selectiecriteria voor de keuze van het meest inspirerende project zijn:
1.    combinatie van maatschappelijke belangen,
2.    bereikte versterking van biodiversiteit,
3.    innovatief karakter van de uitgebrachte adviezen,
4.    samenwerking tussen betrokken partijen en de intensiteit daarvan,
5.    schaalbaarheid van de projecten en
6.    bijzondere opgedane leerpunten en ervaringen.

De jury
Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen aan de hand van de selectiecriteria. De samenstelling van de jury wordt in september bekend.

Tijdpad
- 25 sept 2019: Voordragen van projecten; de oorspronkelijke termijn was 18 september 2019
- 4 okt 2019: Nominatie van projecten    
- 20 nov 2019: Voordragen van uitgewerkte genomineerde projecten   
- 11 dec 2019: Jurering genomineerde projecten   
- jan 2020: Presentatie van de genomineerde projecten en toekenning prijs   
- jan 2020: Publicatie van alle projecten

Voordragen van projecten en informatie
Voor het voordragen van projecten en verdere informatie kunt u contact opnemen met het NGB-secretariaat. Per organisatie is één voordracht mogelijk.

Bas van Leeuwen
secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl
030-6565466

Alle informatie kunt u hier downloaden.


Benieuwd naar de NGB-Natuurprijs 2018? Zie het juryrapport op
www.netwerkgroenebureaus.nl/download/Juryrapport-NGB-Natuurprijs-2018-webversie.pdf
Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden