Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

6 maart 2018

Architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, landschapsontwerpers en ecologen werken aan natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp. Op deze dag wisselen zij ervaringen uit en nemen zij elkaar mee in hun eigen belevingswereld. Met als doel de kwaliteit van het gezamenlijk product te verhogen.
 natuurinclusief gebouw

naar programma

naar de sprekers

naar aanmelding (deelname is niet meer mogelijk)


Aanleiding
De vraag naar groen/natuur in de stedelijke omgeving neemt nog steeds toe. Architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, landschapsontwerpers en ecologen werken samen om aan de vraag van opdrachtgevers én van de maatschappij te voldoen. Deze disciplines doen op projectniveau allerlei ervaringen op die voor alle leden van BNA, BNSP, NGB en NVTL relevant zijn. Uitwisseling van die ervaringen vergroot de basis en kwaliteit van de samenwerking en daarmee de kwaliteit van het ontwerp. Op deze dag spreken disciplines elkaar over samenwerken.

Samenwerking bij natuurinclusief ontwerp
Onderling contact in een vroeg stadium van een opdracht komt de integraliteit van een ontwerp ten goede, en daarmee de kwaliteit, gebruiksmogelijkheden en kosteneffectiviteit. Een aantal leden heeft dan ook stedenbouwkundigen, architecten, landschapsarchitecten en ecologen onder één dak gebracht. Andere leden zijn monodisciplinair en zoeken onderlinge samenwerking. Samenwerking in een vroeg stadium gaat niet vanzelf (goed). Waar hangt dat op? Via presentaties, discussies en pauzes verkennen de deelnemers de vele antwoorden op deze vraag.

Ook biedt deze dag praktische, inhoudelijke handreikingen over de vormgeving van groen/natuur/landschap binnen het stedenbouwkundig, landschapsarchitectonisch en architectonisch ontwerp. Het omgaan met beperkingen vanuit de stedenbouw, de landschapsarchitectuur, de architectuur en de ecologie komt op tafel. En de maatschappelijke waardering (in de vorm van o.m. hogere vastgoedwaarde, imagowaarde en BREEAM) en het maatschappelijke vereiste (in de vorm van wetgeving); hoe zijn die in ontwerpen te integreren?

De dag wordt georganiseerd door BNSP (Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen), NGB (Netwerk Groene Bureaus, NVTL (Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur) en wordt aanbevolen door de BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus).

Deelname
Kosten voor deelname zijn voor leden van de BNA, BNSP en NVTL € 60 excl. btw en voor niet-leden €95 excl. btw; NGB-leden gebruiken een voucher voor deelname.

Locatie
De Observant, Stadhuisplein 7, 3811 LM Amersfoort, www.observant.nl

Aanmelding
www.netwerkgroenebureaus.nl/aanmelding-natuurinclusief (deelname is niet meer mogelijk)Programma


10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
Jort de Bosch Kemper (Bureau Viridis, voorzitter NGB)

Natuurinclusief ontwerp van gebouwen
Gerealiseerde projecten, nieuwe ideeën en de factoren die bij Kraaijvanger Architects het ontwerp bepalen
Hans Goverde (Kraaijvanger Architects)

Meer natuurinclusief ontwerp van gebouwen
Gerealiseerde projecten, nieuwe ideeën en de factoren bij Architecten Cie die het ontwerp bepalen
Hans Hammink (de Architekten Cie) en Elwin de Vink (Donkergroen)

Nog meer natuurinclusief ontwerp van gebouwen
Gerealiseerde projecten, nieuwe ideeën en de factoren die bij Team V Architectuur het ontwerp bepalen
Jeroen van Schooten (Team V Architectuur)

Natuurinclusief ontwerp van steden
Gerealiseerde projecten, nieuwe ideeën en de factoren die voor natuurinclusieve steden het ontwerp bepalen
Mathias Lehner (Nextcity.nl) en Maike van Stiphout  (DS landschapsarchitecten)

Samenwerking tussen bureaus
Ogedane ervaringen en wensen voor de toekomst
Hans Goverde (Kraaijvanger Architects)

Samenwerking van disciplines binnen hetzelfde bureau
Opgedane ervaringen en wensen voor de toekomst
Anna Schwab (BügelHajema)

Maatschappelijk gemotiveerd natuurinclusief ontwerp
Inspelen op maatschappelijke vraag levert maatschappelijke waardering, vastgoedwaarde, imagowaarde en andere vormen van waarden. Wat zijn die waarden, en hoe komen die tot stand?
Harro Wieringa (Witteveen+Bos)

Wettelijk gemotiveerd natuurinclusief ontwerp
Voldoen aan wettelijk vastgelegde vereisten kan het ontwerp sturen. Welke sturing gaat uit van de Wet natuurbescherming, Omgevingswet, Gedragscode 'natuurinclusief renoveren' e.a.?
Margreet ter Steege (Buro Bakker)
 
14:30 uur tot 16:00 uur
Vier parallelsessies

Praktijkervaring en ideeën uitwisselen in groepen van twintig deelnemers

1. Sessie samenwerken aan gebouwen: uitwisseling van ervaringen en ideeën
Hans Goverde (Kraaijvanger Architects)

2. Sessie samenwerken vanuit maatschappelijke motivatie: samen inspelen op maatschappelijke waardering (vastgoedwaarde, imagowaarde, BREEAM en andere vormen van waardering)
Hans Hammink (de Architekten Cie) en Elwin de Vink (Donkergroen)

3. Sessie samenwerken vanuit wettelijke motivatie: samen inspelen op wetgeving (Omgevingswet, Wet natuurbescherming, Gedragscode 'natuurinclusief renoveren')
Margreet ter Steege (Buro Bakker)

4. Sessie samenwerken aan de stad: uitwisseling van ervaringen en ideeën
Gevraagd

Paneldiscussie: hoe vinden we elkaar?
•    Elma van Beek (BNSP; ELMA stedenbouw),
•    Jort de Bosch Kemper (NGB; Bureau Viridis)
•    Hans Hammink (de Architekten Cie)
•    Ben Kuipers (NVTL; Ben Kuipers Landschapsarchitect)

16:30 uur Drankje en netwerkenSprekers


Jort de Bosch Kemper (directeur Bureau Viridis)
Beschrijving volgt

Hans Goverde (partner Kraaijvanger Architects)
Zijn architectuur wordt gekenmerkt door oog voor de menselijke schaal binnen een grootschalige - vaak binnenstedelijke - context. Als partner van Kraaijvanger Architects richt Hans Goverde zich op complexe binnenstedelijke opgaven, multifunctionele gebouwen en geïntegreerde ontwerpprocessen.

Zijn meest spraakmakende recente werk betreft onder meer het Stadskantoor Venlo, een Cradle2Cradle ontwerp dat gericht is op de gezondheid van gebruikers en omgeving. Het ‘Early Childhood Centre’ is een uitbreiding van de ‘American School’ in Wassenaar. Een gezonde omgeving waar jonge kinderen spelenderwijs leren waar duurzaamheid om gaat. Door toepassing van water, natuurlijke materialen, en zichtbaar te maken hoe energie wordt opgewekt komen kinderen op vanzelfsprekende wijze in aanraking met dit thema.

Hans Hammink (architect bij de Architekten Cie)
Hans Hammink is werkzaam bij de Cie. sinds 2004. Hij heeft gestudeerd aan de Technische Universiteit in Delft. Tijdens zijn studie won hij een prijsvraag en bouwde hij zijn eigen houten huis in Almere. Na zijn afstuderen heeft hij enkele jaren in Londen gewerkt, en was hij één van de oprichters van het Amsterdamse architectenbureau M3H.

Hans Hammink werkt over het algemeen aan grote, ingewikkelde projecten in binnen- en buitenland. Hij is een gedreven en enthousiaste architect, en de combinatie van techniek en architectuur heeft in het bijzonder zijn interesse.

Zijn specialisme is de integratie van architectuur met duurzame en circulaire principes. Een recent voorbeeld daarvan is het project Circl in Amsterdam: een state of the art circulair gebouw.

Ook is hij één van de bedenkers van het Gebouwenpaspoort: een digitale tweeling van een  gebouw, een 3D-model gekoppeld aan circulaire data.

Hij is docent aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam en geeft regelmatig lezingen, met als doel kennis en ervaring te delen met studenten en collega’s.

Mathias Lehner (directeur lehner gunther)
Since 2004 architect Mathias Lehner is founding director of the multidisciplinary design office lehner gunther in Amsterdam. Mathias Lehner works within an international network and has special interest in the economic, communicative and social aspects of architecture. Mathias has been lecturing at the Amsterdam Academy of Architecture, the University of Applied Science Amsterdam, Delft University of Technology and other universities in the Netherlands and abroad. At the Royal Institute of Dutch Architects he heads the international program. More info: www.legu.nl.

Jeroen van Schooten (architect-directeur Team V Architectuur)
Jeroen van Schooten is architect, directeur en mede-oprichter van Team V Architectuur. Dit Amsterdamse architectenbureau heeft sinds de oprichting in 2013 al een aantal spraakmakende projecten opgeleverd, waaronder het gerenoveerde a.s.r. hoofdkantoor in Utrecht (winnaar van de Nederlandse Bouwprijs), het Gelders Provinciehuis in Arnhem en Hotel Arena in Amsterdam. Team V zette zichzelf definitief op de kaart met projecten als Zuidasdok en de houten woontoren HAUT in Amsterdam. Vóór 2013 was Jeroen founding partner bij MVSA Meyer en Van Schooten Architecten, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor het Ministerie van Financiën te Den Haag, de Kromhout Kazerne in Utrecht, het ING House in Amsterdam en Rotterdam Centraal Station. Groen speelt in vrijwel al deze projecten een belangrijke rol. Atria, binnentuinen, wintertuinen en begroeide daken lopen als een ‘groene draad’ door Jeroen’s werk.

Anna Schwab (ecoloog BügelHajema)
Anna Swab is een ervaren allround ecoloog en heeft een brede ervaring met het doorvertalen van natuurwet- en regelgeving in het kader van de ruimtelijke ordening. Ecologie is altijd een onderdeel van een integraal project waarbij Anna nauw samenwerkt met collega’s van verschillende disciplines en voor verschillende opdrachtgevers. Anna bewaakt de bestaande ecologische waarden en is alert op kansen voor verbetering van de biodiversiteit. Hierbij verliest ze andere belangen niet uit het oog.

Margreet ter Steege (directeur Buro Bakker)
Margreet ter Steege (directeur) is een gedreven wetenschapper met de gave haar bevindingen helder en overzichtelijk te presenteren. Warm  bepleiter van goed gebruik van de ruimte in Nederland waar mens, natuur én economie baat bij hebben.

Deskundigheid: ecologie, ecologische ondersteuning in juridische procedures, Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet,  bestuurskunde,  monitoring, flora- en vegetatiekartering, plantenwetenschappen .

“Als onafhankelijk adviseur bij Buro Bakker heb ik het gevoel echt bij te dragen in het maatschappelijk krachtenveld tussen natuur en maatschappij. In toenemende mate werkt Buro Bakker aan projecten die gaan over de combinatie 'mens en natuur'; de inrichting van een gebied waar waardevolle en beschermde soorten aanwezig zijn, communicatie tussen overheden en/of andere betrokkenen, inrichting en beheer van gebieden en het inzichtelijk maken van ecologische gegevens. In mijn werk kan ik oplossingen aanreiken waar mens en natuur baat bij hebben en zo bijdragen aan een mens- en natuurwaardig gebruik van de ruimte in Nederland.”

Maike van Stiphout (directeur DS landschapsarchitecten)
Maike van Stiphout is director of the Amsterdam-based DS landscape architects since 1993. Since September 2014 she is Head of the Landscape Architecture Department at the Amsterdam Academy of Architecture. She wants to build a bridge between architects, landscape architects and experts from ecology and biology, but also, for example, manufacturers of building materials. Her mission is to enlarge the interest in including nature within spatial developments as the basis for a new building practice. More info: www.dsla.nl

Elwin de Vink (Hoofd Ontwerp Donkergroen)
In mijn rol als Hoofd Ontwerp bij Donkergroen zie ik een toenemende bewustwording op het gebied van groene integratie. Te vaak nog afgedwongen door certificeringen Breeam, Leed, Fira, Well maar ook steeds vaker vanuit intrinsieke motivatie. Donkergroen is gespecialiseerd in integrale planvorming en realisatie waarbij ook langdurig beheer een grote rol speelt. Met ons 30 man sterke ingenieursbureau zijn we hier dagelijks mee bezig vorm te geven en te borgen. De manier waarop er op dit moment stedenbouwkundig wordt ontworpen kan mijn inziens nog beter en slimmer maar vraagt om een andere wet- en regelgeving.  Hier zit vaak een groot deel van de beperking.

Harro Wieringa (groepsleider Landschapsontwerp en erfgoed Witteveen+Bos;
Beschrijving volgt


Panelleden

Elma van Beek (BNSP; ELMA stedenbouw)
Stedenbouwkunde is voor mij werken aan de toekomst, voor en met mensen. Na mijn afstuderen aan de Technische Universiteit Delft werkte ik bij verschillende Nederlandse ontwerp- en ingenieursbureaus. Daar groeide mijn behoefte om bij te dragen aan een nieuwe toekomst voor het ruimtelijk vakgebied. Daarom startte ik met ELMA stedenbouw en specialiseerde me in duurzame stedenbouwkunde. Daarover schreef ik het boek ‘Levende stad, stad om in te leven’. Om in de praktijk aan Levende Steden te werken, richtte ik het netwerk van de Levende Stad op. Daarnaast zet ik me in als voorzitter van de werkgroep DSO (Duurzame Stedelijke Ontwikkeling) van BNSP en NVTL.

Jort de Bosch Kemper (NGB; Bureau Viridis)
Beschrijving volgt

Hans Hammink (de Architekten Cie)
Hans Hammink is werkzaam bij de Cie. sinds 2004. Hij heeft gestudeerd aan de Technische Universiteit in Delft. Tijdens zijn studie won hij een prijsvraag en bouwde hij zijn eigen houten huis in Almere. Na zijn afstuderen heeft hij enkele jaren in Londen gewerkt, en was hij één van de oprichters van het Amsterdamse architectenbureau M3H.

Hans Hammink werkt over het algemeen aan grote, ingewikkelde projecten in binnen- en buitenland. Hij is een gedreven en enthousiaste architect, en de combinatie van techniek en architectuur heeft in het bijzonder zijn interesse.

Zijn specialisme is de integratie van architectuur met duurzame en circulaire principes. Een recent voorbeeld daarvan is het project Circl in Amsterdam: een state of the art circulair gebouw.

Ook is hij één van de bedenkers van het Gebouwenpaspoort: een digitale tweeling van een  gebouw, een 3D-model gekoppeld aan circulaire data.

Hij is docent aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam en geeft regelmatig lezingen, met als doel kennis en ervaring te delen met studenten en collega’s.

Ben Kuipers (NVTL; Ben Kuipers Landschapsarchitect)
Ben Kuipers heeft Landschapsarchitectuur gestuurd aan de LU Wageningen. Na verschillende werkverbanden bij het ministerie LNV, gemeente Delft, Kuipers Compagnons en ontwerpbureau KAAP3 heeft hij zich in 1999 als zelfstandig landschapsarchitect-adviseur gevestigd in Delft. Sindsdien werkt hij in verschillende samenwerkingsvormen aan een breed spectrum van opgaven en treedt hij op als supervisor voor verschillende projecten. Sinds 2010 werkt hij ook als extern adviseur voor het Atelier Rijksbouwmeester voor vraagstukken over de buitenruimte.Het programma kunt u hier in .pdf vorm downloaden.