Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

22 nov 2018

Voor de NGB-Natuurprijs zijn twaalf inspirerende natuurprojecten genomineerd. Adnan Tekin, natuurgedeputeerde van de provincie Noord-Holland, reikt de prijs op 30 januari 2019 uit.  

Het Netwerk Groene Bureaus wil natuurprojecten tonen waar zijn leden aan werken en waar zij trots op zijn. Goede resultaten, stimulerende ervaringen én ondervonden werkplezier inspireren tot nieuwe initiatieven. Voor het meest inspirerende natuurproject in 2018 stelt het Netwerk Groene Bureaus de NGB-Natuurprijs beschikbaar.

Voor de NGB-Natuurprijs zijn achttien natuurprojecten voorgedragen. Voor de nominatie van projecten keek de jury onder meer naar de inspiratie die uitgaat van de gecreëerde ecologische en maatschappelijke voorwaarden voor natuur, het uiteindelijke natuurresultaat, de betekenis voor het provinciaal natuurbeleid en het werkplezier van de NGB-leden.

De jury wordt gevormd door:
•    Kees Bastmeijer, Hoogleraar natuurbeschermings- en waterrecht, Universiteit Tilburg
•    Harry Boeschoten, Programmadirecteur Groene Metropool, Staatsbosbeheer
•    Wiel Poelmans, Programmacoördinator biodiversiteit, Provincie Noord-Brabant
•    Thijs Sanderink, Beleidsadviseur Groen, Provincie Noord-Holland
•    Menko Wiersema, Gebiedsregisseur Water en Groen / Groene Cirkels, Provincie Zuid Holland
Het secretariaat van het Netwerk Groene Bureaus ondersteunt de jury.

De twaalf genomineerde projecten en daarbij betrokken NGB-leden zijn (in alfabetische volgorde):
1. Archipel de Marker Wadden; van ecologische droom naar unieke werkelijkheid (RoyalHaskoningDHV)
2. Bio-morfologische kaart (Econsultancy)
3. De Fishionpassage © als innovatie in de Lopikerwaard (Movares)
4. Dwarsligger faunapassage (DFP) (Movares)
5. Fiets- en Natuurverbinding Nigtevecht (Bureau Waardenburg)
6. Hoogveenherstel Fochteloërveen (Arcadis)
7. Natuurherstel op de Noordzee. De aanleg van een oesterbank op de Borkumse Stenen (Bureau Waardenburg)
8. Natuurinclusief ontwerp IJsseldelta-Zuid (Tauw)
9. Natuurontwikkeling De Groene Grens (Natuurbalans - Limes Divergens)
10. Sportvelden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (Laneco)
11. Waterdunen (BTL Advies)
12. Wildspotter.nl – Innovatieve faunamonitoring, burgerparticipatie en communicatie (Arcadis)

Het juryrapport (https://www.netwerkgroenebureaus.nl/juryrapport-nominaties-ngb-natuurprijs) bevat alle voorgedragen projecten en de motivatie voor de nominatie. Geïnteresseerden zijn van harte welkom bij de prijsuitreiking; opgave via https://www.netwerkgroenebureaus.nl/uitreiking-ngb-natuurprijs