Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

30 jan 2019

Vandaag ontving Bureau Waardenburg de NGB-Natuurprijs voor het project 'Natuurherstel op de Noordzee. De aanleg van een oesterbank op de Borkumse Stenen' uit handen van de heer Adnan Tekin, natuurgedeputeerde van de provincie Noord-Holland. De prijs is ingesteld door het Netwerk Groene Bureaus voor het meest inspirerende project waaraan zijn leden in 2018 hebben gewerkt. Het project 'Bio-morfologische kaart' van Econsultancy kreeg een bijzondere vermelding.

De inzendingen voor de NGB-Natuurprijs 2018 laten de kracht en betekenis van ecologische advisering zien. Ecologische advisering levert niet alleen een bijdrage aan natuur maar ook aan menselijke gezondheid, waterbeheer, economische ontwikkeling en andere maatschappelijke belangen. Integrale gebiedsontwikkeling is een krachtige motor om met ecologische kennis maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Ecologische advisering levert tastbare, aansprekende resultaten en ook veel werkplezier.
NGB Natuurprijs 2018 Bureau Waardenburg
NGB-Natuurprijs 2018 vlnr: Wouter Lengkeek (Bureau Waardenburg), Adnan Tekin (natuurgedeputeerde provincie Noord-Holland) en Emilie Reuglin (WNF)

Tot het laatste moment twijfelde de jury tussen het winnend project en twee andere inspirerende projecten: 'Archipel de Marker Wadden; van ecologische droom naar unieke werkelijkheid' van RoyalHaskoningDHV en 'Waterdunen' van BTL Advies.

Het project "Natuurherstel op de Noordzee. De aanleg van een oesterbank op de Borkumse Stenen" van Bureau Waardenburg inspireert omdat in een gebied met een lange historie van conflicten, in goed overleg tussen natuurorganisaties en de visserijsector en met gedegen ecologische kennis biodiversiteit is gerealiseerd. De aanpak heeft grote potentie voor de biodiversiteit in de Noordzee. Met de komst van windmolenparken ontstaat een nieuwe dynamiek die met deze aanpak te benutten is. Herstel van de sterk aangetaste natuurwaarden van de Noordzee levert op termijn een ongekende bijdrage aan de biodiversiteit.

De bijzondere vermelding van het project 'Bio-morfologische kaart' van Econsultancy is gebaseerd op de inspirerende en effectieve wijze waarop bestaande natuurwaarden binnen de gemeente Ede in kaart zijn gebracht. De kaart biedt een basis voor gemeentelijk biodiversiteitsbeleid en voor op te stellen omgevingsvisies. De kaart kan naast erfgoedkaarten binnen het nieuwe omgevingsbeleid als integratiekaart een rol gaan spelen. De 'Bio-morfologische kaart' heeft een voorbeeldfunctie voor andere gemeenten.

Jort de Bosch Kemper, voorzitter Netwerk Groene Bureaus: "De kwaliteit van ecologische advisering is medebepalend voor de kwaliteit van de leefomgeving. Het Netwerk Groene Bureaus heeft kwaliteitsbevordering van ecologische advisering als doelstelling. Ik ben dan ook trots op de kwaliteit van de genomineerde projecten!"

Het juryrapport is te vinden op https://www.netwerkgroenebureaus.nl/download/Juryrapport-NGB-Natuurprijs-2018-webversie.pdf (webversie) en  https://www.netwerkgroenebureaus.nl/juryrapportngb-natuurprijs2018
(versie inclusief uitgebreide projectbeschrijvingen).

Bijzondere vermelding Econsultancy
Bijzondere vermelding NGB-Natuurprijs 2018

vlnr: Edwin Witter (Econsultancy) en
Adnan Tekin (natuurgedeputeerde provincie Noord-Holland)