Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

6 sept 2019

Het Netwerk Groene Bureaus organiseert de themabijeenkomst ‘Energietransitie en Natuur’. Vrijwel iedereen is het eens over de noodzaak van een transitie van fossiele brandstoffen naar schone, hernieuwbare energie. Die transitie is nodig voor een goede toekomst voor mens en natuur. Maar de natuur kan ook last hebben van de opwekking van schone energie.

De themabijeenkomst wordt gehouden op 1 oktober 2019 in Amersfoort.

Ochtendprogramma
Vanaf 9:30 uur inloop met koffie en thee, om 10:00 uur starten we met het programma. We hebben vier boeiende sprekers geregeld:
  • Wijnand van Hooff (TKI Urban Energie) – Energietransitie, wat komt er op ons af
  • Richard Kleefman (RVO Maatschappelijk vastgoed) – De uitdagingen voor ecologen bij de verduurzaming van (maatschappelijk en particulier) vastgoed
  • Ronald Goderie (Provincie Gelderland) – Natuurwetgeving en energietransitie, geleerde lessen en uitdagingen
  • Hein Prinsen (Bureau Waardenburg) – Ervaringen windenergieprojecten zee en land
Lunch

Middagprogramma
Vrijwel iedereen is het eens over de noodzaak van een transitie van fossiele brandstoffen naar schone, hernieuwbare energie. Die transitie is nodig voor een goede toekomst voor mens en natuur. Maar de natuur kan ook last hebben van de opwekking van schone energie. In een aantal interactieve werksessies gaan wij hierover met elkaar in gesprek aan de hand van de volgende thema’s:
  • Ruimtelijke/ecologische inpassing op regionaal vs lokaalniveau
  • Juridisch (steek)spel
  • Monitoring bij nieuwe ontwikkelingen: waar moet de focus opliggen?
  • Kansen voor biodiversiteit
Aansluitend een borrel (vanaf 16.00 uur)!

Deelnemers: NGB-leden, initiatiefnemers van energieprojecten en overheden. Deelname is kosteloos, wél aanmelden via https://www.netwerkgroenebureaus.nl/energietransitie