Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

20 feb 2020

De ledenvergadering van het Netwerk Groene Bureaus benoemde Johan van de Wiel per 13 februari 2020 tot bestuurslid. Als directeur van Geofoxx zal hij de bureaus vertegenwoordigen die meerdere disciplines in huis hebben.

In het bestuur van het NGB zijn de ecologische adviesbureaus en de multidisciplinaire bureaus apart vertegenwoordigd. Wegens verandering van werkkring trad Pauline Maas (nu Royal HaskoningDHV) na drie jaar bestuurslidmaatschap reglementair af als bestuurslid. Directeur Johan van de Wiel van Geofoxx werd unaniem gekozen tot nieuw bestuurslid. Geofoxx is actief in de expertisegebieden Bodem, Water&Klimaat, GIS&data, Gezondheid en Ecologie&Biodiversiteit en is gevestigd te Gouda, Oldenzaal en Tilburg.

Het bestuur wordt nu gevormd door Jort de Bosch Kemper (directeur Bureau Viridis, voorzitter), Gert Hoogerwerf (directeur Natuurbalans), Marije Langstraat (directeur By Nature), John Melis (directeur JM Ecologie),  David van der Veen (Laneco), Johan van de Wiel (directeur Geofoxx) en Carolien van der Ziel (Royal HaskoningDHV).

Het NGB is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. Negentig adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Het NGB vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus. Meer informatie vindt u op www.netwerkgroenebureaus.nl