Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

4 mei 2020

Innovatie en ambitie in ecologische advisering stond in 2019 centraal bij het Netwerk Groene Bureaus. De vereniging van 89 ecologische adviesbureaus koos Natuurontwikkeling Prins Hendrikzanddijk Texel als meest innovatieve project van 2019. Ook werd via dialoogbijeenkomsten met provincies de uitvoering van de Wet natuurbescherming versterkt. Het vandaag uitgebrachte NGB-Jaarverslag 2019 rapporteert over deze en andere activiteiten.  

Vakgenoten kozen op de ‘Dag van de Kwaliteit’ van het NGB de dijkversterking en natuurontwikkeling aan de Prins Hendrikzanddijk in Texel van Altenburg & Wymenga als meest innovatieve project van 2019. Altenburg & Wymenga creëerde een uniek duinlandschap, een open kweldergebied en droogvallende wadplaten met onder meer kweldertransplantatie. Bureau Waardenburg ontving als afronding van de verkiezing van het meest innovatieve project in 2018 de NGB-Natuurprijs voor de aanleg van oesterbanken in de Noordzee. Adnan Tekin, oud-natuurgedeputeerde van de provincie Noord-Holland, reikte de prijs uit. Econsultancy kreeg een bijzondere vermelding voor de beschrijving van natuurwaarden in de gemeente Ede.

De projecten toonden de kracht en betekenis van ecologische advisering. Ambitieuze ecologische advisering levert niet alleen een bijdrage aan natuur maar ook aan gezondheid, waterbeheer, economische ontwikkeling en andere maatschappelijke belangen. Ecologische advisering geeft tastbare, aansprekende resultaten en door het waarmaken van ambities ook veel werkplezier.

Het Netwerk Groene Bureaus organiseerde in 2019 vijf dialoogbijeenkomsten met provincies over de Wet natuurbescherming. Via wederzijdse feedback werd de uitvoering van wetgeving versterkt. Ecologen bij provincies, uitvoeringsdiensten en ecologische adviesbureaus lopen tegen dezelfde discussies aan bij het beoordelen en aanvragen van ontheffingen voor de Wet natuurbescherming. Uitwisseling van ervaringen en inzichten stroomlijnen de ontheffingverlening.

Het Jaarverslag 2019 gaat ook in op andere activiteiten. Er vonden kennisbijeenkomsten plaats over de bescherming van planten bij ruimtelijke ingrepen, de effecten van energietransitie op natuur en als ecologisch adviseur omgaan met de eigen ambitie binnen het keurslijf van een opdracht. Tevens werd de ‘Definitielijst Netwerk Groene Bureaus’ voor ecologische advisering ontwikkeld. Het NGB adviseerde de rijksoverheid over de goedkeuringsprocedure voor gedragscodes en het Aanvullingsbesluit Natuur Omgevingswet en faciliteerde de aansluiting van zijn leden op de Nationale Databank Flora en Fauna. Leden werden gemachtigd tot het gebruik van inventarisatieontheffingen. Het Jaarverslag 2019 is beschikbaar op https://www.netwerkgroenebureaus.nl/download/NGB-Jaarverslag2019.pdf