Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging


17 jan 2014

Het Netwerk Groene Bureaus en InnovatieNetwerk organiseren op 5 maart 2014 in Amersfoort een themabijeenkomst over 'Tijdelijke Natuur'. De bijeenkomst is gericht op adviesbureaus.

18 nov 2013

Het Netwerk Groene Bureaus organiseert op 6 december 2013 een themabijeenkomst over 'Ecologie in BREEAM-NL'. De bijeenkomst is gericht op groene adviesbureaus.

7 okt 2013

Het Netwerk Groene Bureaus organiseert op 7 november 2013 een themabijeenkomst over 'Vernieuwing van het natuurbeleid'. De bijeenkomst is gericht op groene adviesbureaus en medewerkers van provincie en rijksoverheid.

9 sept 2013

Het Netwerk Groene Bureaus organiseert op 16 oktober 2013 een themabijeenkomst over 'Procesgericht natuurbeheer'. De bijeenkomst is gericht op groene adviesbureaus en deelnemers aan het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN).

2 sept 2103

Het Netwerk Groene Bureaus is een ledenwerfactie gestart om de kracht van de vereniging verder te vergroten. Het Netwerk verbindt al tweederde van de ecologische adviseurs die bij Nederlandse adviesbureaus werken. In 2013 kunnen bureaus, indien zij voldoen aan de kwaliteitseisen van het Netwerk, lid worden zonder inschrijfgeld te betalen.

Via 'leden werven leden' worden bureaus uitgenodigd zich aan te melden voor het lidmaatschap. Op dit moment zijn tweemaal zoveel aanvragen in behandeling dan in de vergelijkbare periode vorig jaar.

24 juni 2013

De rijksoverheid nodigde maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, provincies en andere overheden afgelopen zaterdag 22 juni 2013 uit om het natuurbeleid voor de lange termijn mede vorm te geven. NGB voorzitter Johan Burger nam deel aan de Natuurtop. Vóór de Natuurtop lanceerde de staatssecretaris het pamflet 'Vooruit met Natuur'.