Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

16 januari 2019

De NGB-Natuurprijs 2018 voor het meest inspirerende natuurproject wordt uitgereikt op 30 januari 2019 van 13:30 tot 16:25 uur in Haarlem. De inloop met lunch begint om 12:00 uur.


Het Netwerk Groene Bureaus laat natuurprojecten zien waar zijn leden aan werken en waar zij trots op zijn. De resultaten, de opgedane ervaringen én het tonen van het opgedane werkplezier stimuleren nieuwe initiatieven en inspireren lopende initiatieven. Het meest inspirerende natuurproject uit 2018 ontvangt de NGB-Natuurprijs 2018.

De indieners pitchen hun project en de jury licht zijn keuze van het meest inspirerende project toe. De heer Adnan Tekin, natuurgedeputeerde provincie Noord-Holland, reikt de NGB-Natuurprijs 2018 uit. De postersessie biedt gelegenheid voor een meet-and-greet én gesprek met betrokkenen bij het project en met andere geïnteresseerden in actieve natuurbescherming.

Programma
Vanaf 12:00 uur inloop, lunch en postersessie, om 13:30 uur start het programma met een welkom, toelichting op de NGB-Natuurprijs 2018, een presentatie van Kees Bastmeijer over actieve natuurbescherming als maatschappelijke opgave, de pitches van de genomineerde projecten en van 15:00 uur tot 16:00 uur bezoekt u de postersessie. Om 16:00 uur reikt Adnan Tekin de NGB-Natuurprijs 2018 uit en licht jurylid Harry Boeschoten het juryrapport toe. Vanaf 16:25 uur spreekt u elkaar bij de posters over actieve natuurbescherming, met een drankje in de hand.

Jury
De juryleden voor de NGB-Natuurprijs 2018 zijn Kees Bastmeijer (Hoogleraar natuurbeschermings- en waterrecht, Universiteit Tilburg), Harry Boeschoten (Programmadirecteur Groene Metropool, Staatsbosbeheer), Wiel Poelmans (Programmacoördinator biodiversiteit, Provincie Noord-Brabant), Thijs Sanderink (beleidsadviseur Groen, Provincie Noord-Holland) en Menko Wiersema (Gebiedsregisseur Water en Groen / Groene Cirkels, Provincie Zuid Holland).

Genomineerde projecten
Voor de NGB-Natuurprijs 2018 zijn twaalf projecten genomineerd; in alfabetische volgorde:

1.    Archipel de Marker Wadden; van ecologische droom naar unieke werkelijkheid (RoyalHaskoningDHV)
2.    Bio-morfologische kaart (Econsultancy)
3.    De Fishionpassage © als innovatie in de Lopikerwaard (Movares)
4.    Dwarsligger faunapassage (DFP) (Movares)
5.    Fiets- en Natuurverbinding Nigtevecht (Bureau Waardenburg)
6.    Hoogveenherstel Fochteloërveen (Arcadis)
7.    Natuurherstel op de Noordzee. De aanleg van een oesterbank op de Borkumse Stenen (Bureau Waardenburg)
8.    Natuurinclusief ontwerp IJsseldelta-Zuid (Tauw)
9.    Natuurontwikkeling De Groene Grens (Natuurbalans - Limes Divergens)
10.    Sportvelden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (Laneco)
11.    Waterdunen (BTL Advies)
12.    Wildspotter.nl – Innovatieve faunamonitoring, burgerparticipatie en communicatie (Arcadis)

Op https://www.netwerkgroenebureaus.nl/PostersNGB-Natuurprijs2018 vindt u posters van de genomineerde projecten.

Datum: 30 januari 2019; inloop en lunch vanaf 12:00 uur; programma 13:30 tot 16:25 uur; drankje
Plaats: Provinciehuis Noord-Holland, Dreef 3, 2012 HR Haarlem
Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden; aanmelden is voorwaarde voor deelname
Aanmelden: https://www.netwerkgroenebureaus.nl/uitreiking-ngb-natuurprijs

De tekst van deze pagina is hier te downloaden.