Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. Tachtig adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Het Netwerk Groene Bureaus vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus.

Het NGB geeft haar leden als handelwijze voor toepassing van de gedragscode 'Natuurinclusief renoveren' mee om alleen af te zien van 'aanvullend onderzoek' als 'bijzondere situaties' volledig en expliciet zijn uit te sluiten; met 'aanvullend onderzoek' en 'bijzondere siuaties' beide in de betekenis van de gedragscode 'Natuurinclusief renoveren'.
Dit houdt in dat niet alleen de aanwezigheid van waargenomen bijzondere situaties wordt geregistreerd maar ook dat expliciet wordt aangetoond dat er géén sprake kan zijn van een bijzondere situatie.

Ter ondersteuning van zijn leden bij de toepassing van deze handelwijze heeft het NGB een overzicht opgesteld van regio's waarin bijzondere situaties aanwezig kunnen zijn. Natuur is dynamisch; het overzicht ontslaat de adviseur niet van de plicht in regio's waar nu afwezigheid van bijzondere situaties wordt aangenomen, deze aanname te toetsen.

Tevens zijn in het overzicht de soorten opgenomen waarop de gedragscode 'Natuurinclusief renoveren' niet van toepassing is. Voor deze soorten is dus bij toepassing van de gedragscode onderbouwing nodig van de afwezigheid van het (potentieel) voorkomen.

Dit overzicht is een 'levend document' dat op basis van opgedane ervaringen door de leden van het NGB met regelmaat wordt geactualiseerd.

Ervaringen zijn welkom op secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl.

 

De redenen voor het opstellen van de handelwijze zijn hier toegelicht.