Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. Tachtig adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Het Netwerk Groene Bureaus vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus.

De toetsing op basis van vijftien criteria laat zien dat de kwaliteit tussen leden kan verschillen. Deze verschillen zijn de basis voor verdere kwaliteitsbevordering.

De uitkomsten van de toetsing en eventuele verbeterplannen komen alleen anoniem naar buiten. Anonimiteit van beoordelingen is belangrijk voor de huidige (en gekoesterde) constructieve en collegiale sfeer binnen het Netwerk. Leden, de werkgroep 'Toetsing' en het bestuur zien alleen informatie over de toetsing die niet herleidbaar is tot individuele bureaus. De individuele beoordelaars zien elkaars beoordelingen niet. Alleen het secretariaat heeft kennis van alle beoordelingen van de individuele bureaus en gaat daar strikt vertrouwelijk mee om.

Als de toetsing en een eventueel verbeterplan aanleiding zijn tot twijfels over de (ontwikkeling van de) kwaliteit van het bureau, kan na overleg met het bureau de anonimiteit in de richting van het bestuur worden opgeheven om een gesprek tussen bestuur en bureau mogelijk te maken.
 

Toetsing 2017

   

% voldoet

% vraagt versterking

% voldoet niet

1.      

Bureau A

97

3

0

2.      

Bureau B

93

6

2

3.      

Bureau C

89

10

1

4.      

Bureau D

84

16

0

5.      

Bureau E

83

16

2

6.      

Bureau F

81

15

3

7.      

Bureau G

78

22

0

8.      

Bureau H

75

20

6

9.      

Bureau I

67

28

5

10.   

Bureau J

63

23

14Toetsing 2016


 

 

% voldoet

% vraagt versterking

% voldoet niet

1.      

Bureau K

98

2

0

2.      

Bureau L

91

5

4

3.      

Bureau M

90

8

2

4.      

Bureau N

88

12

0

5.      

Bureau O

87

9

4

6.      

Bureau P

85

13

2

7.      

Bureau Q

83

17

0

8.      

Bureau R

76

19

5

9.      

Bureau S

64

27

9